TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
ASYMMETRIC COLLIMATION AND ITS CLINICAL APPLICATION
ENİS ÖZYAR, GÜLKAN IŞIN, DİLEK UZAL, SALİH GÜRDALLI, GÜNGÖR ARSLAN, MURAT GÜRKAYNAK, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara

Summary

Asimetrik kolimasyon lineer hızlandırıcıların sekonder kolimatörlerinin birbirinden bağımsız hareket etme özelliği olup, bu şekilde asimetrik alanlar elde edilebilmektedir. Bu tedavi tekniği ile bitişik alanlarda meydana gelen ışın diverjansı elimine edilmekte, başta meme kanseri olmak üzere baş boyun kanseri ve diğer bitişik alan probleminin yaşandığı alanların tedavisinde önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Anabilim dalımızda bulunan iki lineer hızlandırıcının (Philips SL-25, 6,25 MV) asimetrik kolimasyon özelliği mevcut olup, standart dışı teknik olması nedeniyle gerekli dozimetrik çalışmalar yapıldıktan sonra Aralık 1994 tarihinden itibaren tek izomerkezle bitişik alanlı hasta tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknikle elde edilen avantajlar arasında bitişik alanlarda ışın diverjansının elimine edilmesi, set-up kolaylığı ve tekrarlanabilirliği, hastanın tedavi alanları arasında hareket ettirilmemesi, alan bitişim düzleminin homojen olarak ışınlanması, ağır sekonder korumaların (yarı kesici gibi) kullanımının elimine edilmesi bulunmaktadır. Tekniğin, en azından başlangıçta, fizik mühendisleri/uzmanları için dozimetri ve planlaması simetrik alanlara göre daha karmaşık ve zaman alıcıdır. Bugün için, alan boyutunun 20 cm'nin üzerinde olduğu durumlarda kullanılamamaktadır. Sonuç olarak, asimetrik kolimasyon "Konformal Tedavinin" önemli bir parçası olup bu olanağın bulunduğu merkezlerde uygun hasta tedavilerinde kullanılmalıdır.