TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
CERVICAL LYMPHOMA AND ENDOMETRIAL CARCINOMA: A CASE REPORT
T BEŞE, F DEMİRKIRAN, E AKTAŞ, Z CALAY
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Summary

Bir serviks lenfoması vakasında primer tedavi olarak kemoterapi tedavisi uygulanmış ve tedavi sonrası erken dönemde hastalık bulgusu kalmamıştır. Ancak takipler sırasında ikinci bir malign tümör olarak endometriyum adeno kanseri tespit edilmiş ve cerrahi tedaviyi takiben hastaya postoperatif adjuvan pelvik radyoterapi uygulanmıştır. Hasta, ilk lenfoma tanısını koyulduğu tarihten itibaren 26 aydır hastalıksız olarak takip edilmektedir. Uterusta farklı zaman aralığı içerisinde serviks lenfoması ve endometriyum kanserinin beraber tespit edilmesi nedeniyle vaka takdim edilmiştir.