TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE BRACHYTHERAPY VOLUMES IN INTERSTITIAL IMPLANTATIONS
YAVUZ ANACAK, ARİF BÜLENT ARAS, AYHAN AYDIN, İBRAHİM OLACAK, ALİ ÖLMEZOĞLU, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

İnterstisyel brakiterapi implantasyonlarında hedef volümün referans izodoz tarafından kaplanması gereklidir. Paris Sistemi'ne uygun bir implantasyonun ideal olması için referans izodozun 2 misli olarak kabul edilen overdozaj volümünün ve referans izodozun yarı değeri olarak alınan ışınlanan volume oranı minimum olmalıdır. Referans volümün diğer brakiterapi volümleriyle olan ilişkisinin sayısal analizi ve bu volümlerde implantın geometrik parametreleriyle oluşan değişimin belirlenmesi amacıyla Paris Sistemi kurallarına uygun implantlar hazırlanarak, 36 değişik implant geometrisi incelenmiştir. Elde edilen sayısal veriler kaynaklar arası mesafenin azaltılması ve kaynak sayısının artırılmasının overdozaj volümünün azalmasında etkili olduğunu göstermiş, geometrik parametrelerden bağımsız olarak referans volümün yaklaşık 3 misli büyüklüğünde bir hacmin de referans dozun en az yarısını aldığı saptanmıştır.