TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
THE PRELIMINARY RESULTS OF RADIOTHERAPY IN EARLY STAGE (T1-T2) LARYNGEAL CANCER
MEHMET ŞEN, İLKNUR BİLKAY, SEMİH SÜTAY, ATAMAN GÜNERİ, HİLMİ ALANYALI, UFUK GÜNBAY, KERİM CERYAN, RIZA ÇETİNGÖZ, UĞUR PABUÇCUOĞLU, EMEL ADA, İLHAMİ KOVANLIKAYA, SÜLEN SARIOĞLU, FADİME AKMAN, MÜNİR KIRAY
DEÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD

Summary

Erken evre larenks kanserlerinde hastalığın tam değerlendirmesi ile fonksiyon koruyucu tedavilerin uygulanabilmesi mümkündür. Bu çalışmada Ağustos-91 ile Mart-94 tarihleri arasında Dokuz Eylül Baş Boyun Kanser Grubu'nda (DEBBKG) prospektif olarak yürütülmekte olan larenks kanserleri tedavi protokolüne uygun olarak tedavi edilen 29 vakaya ait ön sonuçlar bildirilmiştir. Vakaların 28'i erkek, 1'i kadındır. Yaş dağılımı 27 ile 87 arasında değişmekte olup median yaş 61.5'tur. Evre dağılımı; TisNO 6, T1NO 15, T2NO 8'dir. Vakaların 25 tanesi glottik, 4 tanesi supraglottik yerleşimlidir. Histolojik dağılım; 22 vaka epidermoid karsinom, 6 vaka insitu karsinom ve 1 vaka küçük hücreli karsinomdur. Epidermoid karsinomlu bir vakada ikinci primer olarak akciğer karsinomu saptanmıştır. Yirmi vakada tanı biopsi, 7 vakada stripping, 1 vakada kordektomi ve 1 vakada kitle eksizyonu ile konmuştur. Tüm vakalar planlanan tedaviyi tamamlamış ve hiçbir hastada tedaviye ara verilmemiştir. Radyoterapi dozu 33-35 fraksiyonda 66-70 Gy'dir. Tedaviden 2 ay sonra yapılan larenks tetkikinde tüm vakalarda tam regresyon saptanmıştır. Hiçbir vakada larenks ödemi, ışınlanan alan cildinde hiperemi ve pigmentasyon artışı dışında (RTOG G1) yan etki gözlenmemiştir. On dokuz vaka tedavi sonundaki ses kalitesini "çok iyi" olarak tanımlanırken, 9 olguda "iyi derecede" ses kalitesi elde edilmiştir. Kordektomi sonrası radyoterapi uygulanan 1 vakada ise ses kalitesi "kötü"dür. Vakaların takip süresi 4 ay ile 31 ay arasında değişmekte olup ortalama takip süresi 14 aydır. Eşlik eden akciğer ikinci primeri olan vaka kayıp, 2 vaka hastalık dışı nedenle kaybedilmiş olup, bunun dışındaki tüm vakalar hastalıksız olarak takiptedir.