TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
ADVANTAGES OF TOTALLY IMPLANTED SYSTEM FOR INTRAVENOUS CHEMOTHERAPY
SIDIKA KURUL, TÜLAY AYDIN, ADNAN AYDINER, SEVİL İNANÇ, HALUK ONAT, EMİN DARENDELİLER, CEMALETTİN TOPUZLU, ERKAN TOPUZ
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü Cerrahi Onkoloji Ünitesi BD

Summary

Tümüyle deri altına implante edilen bir sistem olan port-kateter sistemlerin randımanı, erken ve geç dönem komplikasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Solid tümör nedeniyle kemoterapi uygulanan ve periferik venleri yetersiz kalan 50 hastada bu sistem kullanıldı. Kateter ile ilgili komplikasyon olarak 2 vakada (%4) trombotik oklüzyon gelişti ve kateterler değiştirildi. İki hastada enfeksiyon şüphesi nedeniyle kateterler çıkarıldı, bakteriyolojik incelemede mikroorganizma saptanmadı. Port ile ilgili olarak, vakaların 1'inde serum toplanması (%2), 1'inde deri nekrozu (%2) ve birinde de sitostatik paravazasyon (%2) gelişti. Bu bulgular, hastaya sağladığı konfor ve kozmetik açıdan kabul edilebilirliği ile birlikte sistemin güvenilir ve emniyetli bir santral venöz giriş yolu olduğu izlenimini vermektedir.