TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
THE PLANNING AND IMMOBILIZATION TECHNIQUES USED IN IRRADIATION OF T1 GLOTTIC LARYNX CANCER PATIENTS
MEHMET ŞEN, ZAFER KARAGÜLER, İSMAİL BOZKURT, MÜNİR KIRAY
DEÜTF Rad. Onk. AD. İzmir

Summary

Erken evre glottik larenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi ile başarılı sonuçlar almak mümkündür. Ses kalitesi ve çevre dokularda daha az morbidite oluşturması nedeniyle radyoterapi avantajlı görülmektedir. Ancak radyoterapinin başarısı optimal lokalizasyon, iyi planlama ve planlanan tedavinin her gün benzer şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. Bu amaçla kliniğimizde simülasyon öncesi immobilizasyonu sağlamak amacıyla bir maske sistemi (ORFİT) kullanılmaktadır. Her vakadaki doz dağılımları bilgisayarlı tomografi görüntülerinde yararlanılarak bilgisayarlı tedavi planlama sisteminde (MEVAPLAN) hazırlanmaktadır. 1.8.91-30.5.92 tarihleri arasında tedavi edilen 6 T1 Glottik larenks karsinomlu vakada uygun doz dağılımını belirlemek amacıyla Co-60 ve 6 MV x-ışınlar ile açık ve 30 derecelik wedge filtreler kullanılarak izodoz eğrileri elde edilmiştir. Karşılıklı paralel iki alan ve 30 derecelik wedge ile doz dağılımların erken evre glottik kanserlerde 6 MV x-ışını ile daha homojen olduğu gözlenmiştir.