TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
ÖMER DEVECİOĞLU, LEYLA KOÇ, GÜNDÜZ GEDİKOĞLU
İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Summary

Çocukluk çağı tümörleri içerisinde üçüncü sıklıkta görülen nöroblastom, nöral tüp kökenli dokulardan kaynaklanmaktadır. Hormon salgılayan özellikleri ve kolaylıkla metastaz yapabilmesi nedeniyle çok defa değişik klinik tabloların nedenidir. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji-onkoloji Bilim Dalına başvuran ve başlangıçta değişik hastalık taklit eden iki olgu nedeniyle nöroblastomda klinik tablo ele alındı ve yakın literatür gözden geçirildi.