TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
COMPARING THREE METHODS FOR DETERMINING CHEST WALL THICKNESS IN BREAST CANCER PATIENTS
DİLEK UZAL, ENİS ÖZYAR, FİGEN DEMİRKAZIK, YILDIZ FERAH, MİNE GENÇ, H FADIL AKYOL, İ LALE ATAHAN, MÜNCİ ORAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

Meme kanserli 18 hastada prospektif olarak göğüs duvar kalınlığı üç farklı yöntemle (Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi ve simülasyon sırasında alınan açılı filmler) ölçülmüş ve bu yöntemler karşılaştırmıştır. Ölçümler merkezi düzlemde üç ayrı noktada (orta aksiller, orta sternal ve alan orta noktasında) yapılmıştır. Orta sternal ve alan ortasında yapılan ölçümlerde her üç yöntemle birbirine yakın değerler elde edilmiştir. Sadece, orta aksiler noktada Ultrasonografi ile yapılan ölçüm değerleri, bilgisayarlı tomografi ölçümüne göre daha geniş bir aralık (1-21 mm, ortalama:7.7 mm, SD:5.86 mm) göstermiştir. Aynı değerler simülasyon grafisi yöntemi için 1-7 mm (ortalama:2.8, SD:2.17 mm) arasındadır. Ana bilim dalımızda daha güvenilir olması nedeniyle simülasyon grafisi yöntemi tercih edilmektedir.