TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
COMPARING THE RADIOTHERAPY PLANNING USING COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SLICES WITH THE RELEVANT SET-UP POSITIONS IN BREAST CANCER
HİLMİ ALANYALI, NURAL ÖZTÜRK, SAMİM YURTSEVER, MÜNİR KINAY, FADİME AKMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Bu çalışmada, meme kanseri radyoterapisinde, meme veya göğüs duvarının tanjansiyel alanlarla tedavisinde, ülkemizde giderek yaygınlık kazanan bilgisayarlı tedavi planlama sistemlerinde kullanılan bilgisayarlı tomografi kesitlerinin, gerçek hasta pozisyonundakilerle farklılığı ve özellikle, ışın giriş noktalarının, buna bağlı olarak da tedavi volümüne giren akciğer miktarının hangi oranda değiştiği araştırıldı. Bu amaçla, çalışmaya dahil edilen 9 vakada, tedavi pozisyonunda, konturmetre yardımı ile alan merkezinden geçen kontur alındı. Göğüs duvarı kalınlığı ultrason ile tespit edildi. Akciğer volümü ise bilgisayarlı tomografi yardımı ile değerlendirildi. Yalnızca bilgisayarlı tomografi kesitleri ile yapılan tedavi planlarında, alan yüksekliğinin ortalama 2.2±1.2 cm küçüldüğü, dış tanjansiyel ışın giriş noktalarının ortalama 2.6±0.9 cm değiştiği ve tedavi planlama kesitindeki akciğer miktarının ortalama %61.84±25.8 eksik hesaplandığı saptandı.