TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
INVESTIGATION OF IMMOBILIZATION METHOD WITH PORT FILMS IN HEAD AND NECK CARCINOMA PATIENTS
MEHMET ŞEN, NURAL ÖZTÜRK, HİLMİ ALANYALI, SERAY ÖZENEN, FATMA ÇİMEN, MÜNİR KIRAY
Dokuz Eylül Ü. Hastanesi Rad. Onkolojisi AD, İzmir

Summary

Baş-boyun karsinomlu vakaların tedavisinde, radyoterapi kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Radyoterapi uygulaması sırasında hedef hacmin her gün aynı şartlarda ışınlanması amaçlanır. Bu koşulların sağlanması için değişik immobilizasyon teknikleri kullanılır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında düşük ısıda şekillendirilen bir malzeme olan ORFIT kullanılmaktadır. 1.5.92-15.6.92 tarihleri arasında tedavi edilen 20 baş-boyun karsinomlu vakada maske sistemi kullanılarak tedavi sırasında simülatördeki Fokus Cilt Uzaklığında tanı amaçlı filmler kullanılarak elde edilen port filmleri, alan boyutlarına ve seçilen referans noktasına göre, simülasyon filmleri ile karşılaştırılmıştır. Buna göre alan boyutları arasındaki fark 0-20 mm arasında değişmekte olup ortalama 7.6 mm'dir. Referans noktaları arasındaki sapmalar medyan 13.5 mm, ortalama 13.54 mm'dir. Baş-boyun karsinomlu vakalarda radyoterapi uygulaması sırasında immobilizasyon gereklidir. İmmobilizasyon yöntemlerinin uygulanmasına rağmen planlanan tedavide farklılık olabilir. Hedef hacmin tanımlanmasında uygulama koşulları dikkate alınmalı ve simülasyondaki planların her gün aynı şekilde uygulanabilmesi için etki edebilecek tüm faktörler denetim altında tutulmalıdır.