TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
DETERMINATION OF % DEPTH DOSE AT CENTRAL AXIS OF THE IRREGULARLY SHAPED (BLOCKED) FIELDS USING CO-60 PHOTON BEAMS
HATİCE BİLGE, MURAT TEKİN, NAHİT HAMİDKHOU
İstanbul Ü.Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

Summary

Radyoterapide, normal dokuların blok ile korunmasıyla ortaya çıkan düzensiz alanlarda % derin dozların hesaplanmasında birden fazla yöntem mevcuttur. Bunlardan biri olan ve günlük uygulamalarda çok kullanılan negatif alan kare eşdeğeri yönteminin doğruluk derecesinin tespiti için bu çalışma yapılmıştır. Seçilmiş 6 düzensiz alandaki % derin doz değerleri, su fantomu ve 0.6 cc'lik iyon odası kullanılarak alanların merkezi eksenlerinde ölçülmüştür. Bulunan değerler, negatif alan kare eşdeğeri yöntemi ile elde edilen merkezi eksen % derin doz değerleri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucunda, alan periferine yerleştirilen koruma bloklarının alanı toplam alanın %25'inden az ise toplam alan büyüklüğüne ait % derin doz değerlerinin kullanılabileceği, ancak korumalı alan toplam alanın %25'ini geçiyor ise, negatif alan kare eşdeğerine uyan % derin dozların kullanılmasının doğru olacağı kanısına varılmıştır.