TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
FEASIBILITY OF THE TREATMENT UNITS IN THE RADIATION ONCOLOGY DEPARTMENT OF NINE SEPTEMBER UNIVERSITY HOSPITAL
ZAFER KARAGÜLER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

Anabilim dalımızda bulunan lineer hızlandırıcı (Mevatron KD2-Siemens), simulator (Mevasim-Nucletron) aygıtlarının verimliliği, grafiksel olarak gösterilmiştir. Bu çalışma için elimizde bulunan "Aygıtların Haftalık Verimliliği" adı altında toplanan 71 haftalık veri formlarından yararlanıldı. Bu veriler bilgisayara yüklenerek verim grafikleri oluşturuldu. Buna göre: 1. Aynı hafta tedaviye giren ve tedaviye girmesi gereken hasta sayısını gösteren grafikler çizildi (Şekil 1-2). İki grafik arasındaki fark, aygıt arızası, yan etkiler, hastanın tedaviye gelmemesi gibi nedenlerle, tedaviye girmeyen hasta sayısını vermektedir. Aradaki fark sırasıyla Theratron için %3.86, Mevatron için %12.11, simulator için %0.38 ve brakiterapi için %0 olarak bulundu. 2. Aygıtların arıza durumunu gösteren grafikler çizildi. Yetmiş bir haftalık toplam 2840 saatlik normal çalışma zamanında arıza süresi Theratron için 39.5 saat (%1.39), simulator için 47.5 saat (%1.67), mevatron için 300.5 saat (% 10.58) olduğu gözlendi. Sadece brakiterapi aygıtı düzenli olarak çalıştı. 3. Mevatron KD2 aygıtının günlük doz farklılıklarını gösteren grafik çizilmiştir. Bir haftalık veri alınarak incelendiğinde %4'lük bir maksimum doz farkı bulundu.