TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
MERKEL CELL CARCINOMA
ÖMER UZEL, AHMET ÖBER, SEDAT TÜRKAN, FERİHA ÖZ, SAİT OKKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, İstanbul

Summary

Merkel hücreli karsinom (MHK) derinin primer nöroendokrin tümörüdür. En sık baş-boyun bölgesinden kaynaklanır. Yaşlılarda daha sıktır. Bu çalışmada bölgesel yineleme nedeniyle postoperatif radyoterapi ile tedavi edilen dört MHK olgusu bildirilmiştir. İlginç olarak bir olguda eşlik eden non-Hodgkin lenfoma varlığı, diğer birinde ise lenf bezinin spontan regresyonu gözlenmiştir. Sık lokal, bölgesel yineleme ve uzak metastaz nedeniyle MHK'nin primer tedavisinde radyoterapi ve kemoterapinin yeri tartışılmıştır.