TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
CORRELATION BETWEEN SKLETAL METASTASES AND VISCERAL ORGAN INVOLVEMENT IN BREAST CANCER
HÜSEYİN ALTINYOLLAR, UĞUR BERBEROĞLU, ORHAN ÇELEN, ALİ ÖZLÜK
Ankara Onkoloji Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Summary

Ankara Onkoloji Hastanesi'nde 1971-1991 yılları arasında tedavi edilen, başvuru ve izlemleri sonunda ilk uzak organ yayılımı kemik metastazı olan 110 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Kemik metastazı ortaya çıktıktan sonraki izlem süresi içinde saptanan visseral metastazların ortaya çıkışı ortalama 8.5 ay olarak belirlendi. Kemik metastazlarının anatomik konumlarına göre yapılan gruplandırmada; metastazların lumbosakral bileşkenin kranyalinde olanlar grup 1, lumbosakral bileşkenin kaudalinde yer alanlar grup 2 ve her iki anatomik konumda birlikte olanlar grup 3 olarak sınıflandırıldı. Visseral metastazların gruplar arasında dağılımı göz önüne alındığında en fazla 2. grupta visseral metastaz ortaya çıktığı ve bunun 1. gruptan yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Bu bulgularla lumbosakral bileşkenin kaudalinde yer alan kemik metastazlarında visseral metastaz gelişme şansının daha fazla olduğu ve hastaların izlemleri sırasında bu özelliğinin dikkate alınmasının yararlı olacağı sonucuna varıldı.