TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
VALUE OF 1-131 MIBG SCINTIGRAPHY IN THE DETECTION AND SURVEILLANCE OF NEUROBLASTOMA
İNCİ YILDIZ, ÇETİN ÖNSEL, LEBRİZ SAĞLAMER, FÜSUN ÜZÜM, LAMİA ULUKUTLU, İRFAN URGANCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Hematoloji-Onkoloji

Summary

I-131 Metaiodobenzilguanidin (MIBG) nöral krest tümörlerinde biriken, tanıda ve metastazların saptanmasında kullanılan bir maddedir. Bu çalışmada 1986-1991 yıllarında nöroblastoma tanısı almış 36 vakada I-131 MIBG sintigrafisinin değeri araştırıldı. Hastaların 18'i tanıda, 25'i ise tanı ve izlemde incelenmiş olup toplam 47 MIBG sintigrafisi değerlendirmeye alınmıştır. Paralel olarak 22 hastaya tüm vücut kemik sintigrafisi ve 36 hastaya ise radyolojik tetkikler yapılmıştır. I-131 MIBG'nin yumuşak dokuda tutulması ve aynı anda kemik metastazlarını da göstermesi nedeniyle nöroblastoma lokalizasyonunda radyografik tetkikler ve tüm vücut kemik sintigrafisinden üstün olduğu belirlendi. Ancak kemik metastazları tek başına değerlendirildiğinde tüm vücut kemik sintigrafisi ve radyolojik tetkikler MIGB sintigrafisinden daha hassas bulundu. MIBG sintigrafisi kemik iliği metastazlarını göstermekte yetersiz kalmıştır.