TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
"VAGINAL MOLD PREPARING METHOD FOR INTRACAVITARY BRACHYTHERAPY"
A FARUK ZORLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara

Summary

Intrakaviter brakiterapide kullanılmak üzere akrilik reçineden vajinal kalıp hazırlanması yöntemi anlatılmış ve bu yöntem tedavi yaklaşımı açısından tartışılmıştır.