TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
CHEMOTHERAPY IN COLORECTAL CANCER
EVİN BÜYÜKÜNAL, SÜHEYLA SERDENGEÇTİ, NEVİN BERKARDA, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp. Fak. İç Hastalıkları AD Medikal Onkoloji

Summary

Bu çalışmada 1976-1985 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji polikliniğinde takip ve tedavi edilen 198 kolorektal kanserli hastaya adjuvan ve metastatik zeminde uygulanan 4 değişik kemoterapi protokolü ve sonuçları anlatılmıştır. Ayrıca kolorektal kanserlerin kemoterapisinde son yenilikler gözden geçirilmiştir. Sonuç olarak, metastatik hastalıkta kemoterapi etkisinin çok sınırlı olduğu, adjuvan olarak uygulanması ile yaşam kalitesinin düzelip, sürenin uzadığı, immunoterapi ve radyoterapinin etkisini pekiştirdiği belirtilmiştir.