TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
THE RESULTS OF ADJUVANT SYSTEMIC CHEMOTHERAPY IN NODE NEGATIVE BREAST CANCER PATIENTS
METİN ARAN
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Onkoloji Merkezi

Summary

Bugün, değişik girişimlere rağmen meme kanserinden ölüm oranı belirgin şekilde düşürülememiştir. Nodul negatif meme kanserinde adjuvan sistemik tedavi sonuçlarını araştıran son çalışmalar bu tedavinin hastalıksız sağkalım üzerindeki olumlu etkisine işaret etmektedir. Fakat, bütün nodül negatif meme kanserli hastalara bu tedavi uygulanmalımıdır, genişçe tartışılmalıdır. Bu tedavi tehlikeli, hoş olmayan ve pahalı bir tedavidir. Bugün yalnızca nodul negatif yüksek risk gruplu hastalara önerilmektedir. Bu grupların belirlenmesi için tümör çapı, histolojik derece ve görüntü, reseptörler ve hücre proliferasyon faktörleri değerlendirilmektedir. Bizim klinik araştırmamızda, bu grup hastalarda adjuvan sistemi kemoterapinin hastalıksız sağkalım üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ameliyat sonrası dönemde yalnız radyoterapi uygulanan grupta 4-yıllık izlem içinde %69 olan hastalıksız sağkalım adjuvan kemoterapi kombine edilen grupta %96 değerine yükselmiştir.