TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
SPINAL EPIDURAL METASTASES
FARUK ÜNAL, MURAT DÖŞOĞLU, FEYZA KARAGÖZ, İNAN TURANTAN, AHMET NAFİZ KARADENİZ
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı

Summary

Epidural metastazların erkeklerde ve 6. dekadda daha sık olduğu ve çoğunlukla trokal bölgede önden omurilik basısına yol açtığı gözlenmiştir. Nörolojik tabloları hızlı ilerleyen hastalar sıklıkla tam nörolojik defisitle başvurmaktadır. Tedavide anahtarın radyoterapi ve kemoterapi olduğu, buna karşın orta derecede nörolojik defisitli hastalarda hızlı bir dekompresyon elde etmek gerekiyorsa bası yönüne uygun olarak önden, yandan veya arkadan yaklaşımla tumor rezeksiyonu, dekompresyon ve füzyon gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca radyorezistan olduğu bilinen tümörlerde veya radyoterapi sırasında nörolojik durumu kötüleşen hastalara da cerrahi dekompresyon yapılmalıdır. Hızlı gelişen ve 24 saati aşan tam nörolojik defisitli hastalarda cerrahi dekompresyon yararsızdır.