TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
ESRA E CANBAZOĞLU, M ÖMÜR, HAMDİ YAKUT, HADİ URAL, HÜRKAN HARUTOĞLU
Haseki Devlet Hastanesi KBB Servisi

Summary

Bu çalışmada larenks kanserinde parsiyel larenjektomi sonuçları ve günümüzde parsiyel larenjektominin yeri tartışıldı. Haseki Hastanesi KBB servisinde 1.1.1988 ve 12.10.1992 yılları arasında yapılan 102 larenjektomi çalışmaya alındı. Bunlardan 77'sine total larenjektomi (%75), 25'ine parsiyel larenjektomi (%24) uygulandı. Parsiyel larenjektomi kontrolleri ve sonuçları çeşitli açılardan incelendi. 4 hastanın IBM Speech Viewer programı ile ses frekans ve şiddet dağılımları ölçüldü. Parsiyel larenjektomi uygulanmış 8 hastada 1 yıllık sürvi % 100,10 hastada 2 yıllık sürvi % 100, 5 hastada 3 yıllık sürvi % 100 olarak bulundu. 25 hastada 1 metastaz mevcut idi (%4). IBM Speech Viewer program sonuçlarına göre ses frekans ve amplitüd dağılımı en başarılı supraglottik parsiyel larenjektomi sonrası ve en başarısız ise frontolateral parsiyel larenjektomi sonrası görüldü.