TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
ŞABAN ÇAKIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Samsun

Summary

Bu çalışmada, 1978 ile 1987 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında kanser tanısı ile tedavi edilen 13408 hasta; yaşadıkları yer ve coğrafi bölgeye göre istatistiksel yönden değerlendirilmiştir. Olguların coğrafi bölgelere dağılımı; Marmara Bölgesi: % 76.9, Karadeniz Bölgesi: % 9.8, Ege Bölgesi: % 3.7, Doğu Anadolu Bölgesi: % 3.6, İç Anadolu Bölgesi: %2.8, Akdeniz Bölgesi: % 1.7 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi: % 1.5 şeklinde idi. 13408 olgunun yüzde 76.6'sını kentlerde; yüzde 23.4 (3130 olgu) ünü ise köylerde yaşayan hastalar oluşturmaktadır. Kentlerde ilk beş sırayı alan kanser türü: meme (% 18.4), akciğer (%6), serviks uteri (%7.1), larinks (%7.1), merkez sinir sistemi (5.2); kırsal kesimde ise: akciğer (%16.3), larinks (%11.8), deri (%10.6), meme (%9.9) ve merkez sinir sistemi (% 5.3) şeklinde idi.