TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
EMİN DARENDELİLER, HALUK ONAT, NİJAD BİLGE, SEVİL İNANÇ, HARZEM ÖZGER, SIDIKA KURUL, MAHMUT ÇAKMAK, GÜLÇİN ERSEVEN, VAKUR OLGAÇ
İstanbul Ü. Onk. Enstitüsü, Radyasyon Onkoloji AD

Summary

Bu çalışmada unrezektabl yumuşak doku sarkomalarının tedavisinde hiperfraksiyone radyoterapi ile konkomitan olarak kullanılan bir adriamisin analogu olan epirubisinin radyoduyarlılaştırıcı etkisi prospektif olarak araştırılmıştır. Çalışmaya giren 8 hastada tedavi bitiminden 3 ay sonra yapılan değerlendirmede 1 olguda tama yakın cevap, 7 olguda ise kısmi cevap elde edilmiş olup, rezektabl hale gelen 7 olgunun 5'inde yapılan cerrahi rezeksiyon (geniş lokal eksizyon) sonrası piyes patolojik tetkikinde 1 olguda sadece fibrozis, 2 olguda % 90'dan fazla nekroz, 2 olguda da, % 80'den fazla nekroz saptanmıştır.