TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, FÜSUN FİLİZEL, GÜNAY GİRİŞKEN, MURAT HIZ, MACİZ UZEL, AJLAN KASABALIGİL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

Summary

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın materyali içinden, morfolojik parametreleri yer yer kesişen bir grup tümör olan, fibrohistiyositik primer kemik tümörleri incelenerek ayırıcı tanı kriterleri, klinik ve radyolojik bulguları ile birlikte gözden geçirilmiştir. Bu grup içine giren 10 adet nonossifying fibroma, 6 adet fîbröz kortikal defekt, 4 adet desmoid fibrom, 4 adet fîbrosarkom, 4 adet malign fibröz histiyositom, 1 adet fibroksantomatöz varyant dev hücreli kemik tümörü çalışma kapsamına alınmıştır. Bu tür vakalarda klinik, radyolojik ve patolojik yorumun birlikteliğinin önemi vurgulanmış, heterojenite gösteren bu tümörlerde küçük biopsi materyallerinin yanıltıcı tanılara yol açabileceği saptanarak, olgunun bir bütün olarak ele alınması gerektiği gözlemlenmiştir.