TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
GÜLEN DOĞUSOY
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD

Summary

Çocukluk çağı tümörleri erişkinlerdeki tümörlere oranla nadir olmakla birlikte 0-14 yaş grubunda tüm ölüm nedenleri içinde kazalardan sonra ikinci, hastalıklar içinde ise birinci sırada gelmektedir. Bu tümörlerin çeşitli coğrafi bölgelerdeki insidensi farklılık göstermektedir. Son 20 yıllık biopsi materyalimiz içinde 2628 adet çocukluk çağı tümör olgusu mevcuttur. Bunların 1455'i (%55.96) habistir. Habis tümörler içinde % 24 oranıyla en sık görülenleri lenfoid dokunun habis tümörleridir. Bunu lösemiler ve merkezi sinir sistemi tümörleri izlemektedir. Tüm solid tümörler ise çocukluk çağı habis tümörlerinin % 40 - 45'ini oluşturmaktadır.