TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
METİN ARAN, TEVFİK ÖZPAÇACI
SSK Okmeydanı Hast. Onkoloji ve Nükleer Tıp Merk.

Summary

Random olarak seçilen kadın meme kanserli otuz olguda adjuvan kemoterapi uygulandı. Altı ay süreyle ve sırasıyla CM F ve CMFA protokolleri ile 12 ve 18 aylık hastalıksız sağkalım % 90 ve % 87,7 genel sağkalım ise % 97 ve % 93 olarak saptandı.