TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
V YILMAZ, Z KILIÇARSLAN, S ÇIKRIKÇIOĞLU, M GÜROCAK, S SARAÇ, A EKMEKÇİOĞLU, U HANEFİCİOĞLU
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi

Summary

Malign plevral mezotelyomalı 16 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Mezotelyoma asbestoza yoğun maruziyetle oluşmasına rağmen, hastalarımızın sadece ikisinde maruziyet anamnezi vardı. Tüm hastalarda tek taraflı, eksüda karakterinde ve çoğunluğu hemorajik plevral sıvı mevcuttu. Tanı, 10 hastada Cope iğnesi ile kapalı-ve 6 hastada torakotomi ile açık plevra biyopsisi yapılarak kondu. 16 mezotelyomanın 9'u epitelyal, 2'si sarkomatöz ve 5'i mikst tipte idi. Ortalama yaşam süresi yaklaşık 13 ay idi.