TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MUSTAFA RIDVANOĞULLARI, YAŞA DOĞAN ANIL
İstanbul Üni. Fen Fakültesi, Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Summary

Bu çalışmada Vepesid, Dimetilsülfoksit (DMSO) ve Vepesid + Dimetilsülfoksit'in L-Strain hücre kültürlerinde kısa süreli ve devamlı damgalanma indeksine etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Vepesid + DMSO'in damgalanma indeksini, kısa süreli damgalanmada düzensiz, uzun süreli damgalanmada ise düzenli bir şekilde azalttığım göstermiştir.