TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
THE PLACE OF RIGID BRONCHOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF LUNG CANCER
KEMAL SÖZER, MUSTAFA YAMAN, SİNAN GÜRKAN, MEHMET MOLLA
Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs H ast. AD

Summary

Bu çalışmamızda, kliniğimizin endoskopi laboratuvarında, rijit bronkoskopla bronkoskopi yapılan 1338 olgu incelenmiştir. Bu olgulardan 260'mda endoskopik olarak primer bronş kanseri düşünülmüş ve 226 olguda bronş içinden alınan biyopsi ile kesin tanıya varılmıştır. Geriye kalan 34 olgudan 20'sinde biyopsi alınmamış, 14 olguda ise biyopsi sonucu negatif gelmiştir. Bu 34 olgudan 15'inde balgam sitolojisi ile, 6 olguda bronş lavajı sitolojisi ile, 3 olguda torakotomi ile, 1 olguda periferik yüzeyel lenf bezi çıkarılması ile, 1 olguda skalen biyopsisi ile kesin tanıya varılmıştır. 8 olguda kesin tanı konulamamıştır. Kesin bronş kanseri tanısı konulan toplam 252 olgu, makroskopik ve mikroskopik görünümleri, sitolojik değerlendirilmeleri, lokalizasyonları, cinse göre dağılımları ve sigara içme ile ilgileri yönünden irdelenmiştir.