TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
ÜLKÜ GÖKTÜRK
İstanbul Üni Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Hematoloji B

Summary

Her geçen yıl çocukluk çağı lösemisinin ve malign tümörlerinin yaşam şansı artmaktadır. Bu hastaların ve ailelerinin bakımı pediatrik onkologlar, sosyal uzmanlar, psikiyatristler ve onkoloji hemşiresinden ibaret özel bir ekibi gerektirmektedir. Psikolojik destek hastanın yaşına uygun verilmelidir. Çocuklar tedavi ve yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Diğer bir yönden, hasta ailelerine destekleyici ve bilgi verici toplantılar düzenlenmelidir. Adolesan çocuklar bireysel tedaviye alınmalıdır, psikolojik yönden daha faydalıdır.