TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
EREN DARENDELİLER, MÜNİR KINAY, O ALDEMİR, İ AYAN, MUSA ALTUN, R KEBUDİ, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi BD

Summary

Bu çalışma 1987-1989 arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji enstitüsüne başvuran 5 intrakranyal germ hücre tümörü (IK-GHT) tanılı olgunun retrospektif değerlendirilmesini içermektedir. Üç olgu intrakranyal germinoma tanılı olup sadece kranyospinal radyoterapi uygulanmıştır. Germinoma dışı İK-GHT'ü tanılı diğer iki olguda ise kemoterapi ve sınırlı saha radyoterapi kullanılan tedavi yöntemidir. 18-41 ay izleme süresi sonunda olguların 4'ü hayattadır. Bu çalışma ile İK-GHT'ü tanılı olguların tedavisindeki çelişkileri vurgulamak istiyoruz.