TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
MÜNİR KINAY, EREN DARENDELİLER, MUSA ALTUN, İ AYAN, REJİN KEBUDİ, NİJAT BİLGE
İstanbul Üniv.Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi BD

Summary

Bu çalışma 1980-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ne başvuran mesane rabdomyosarkoma tanılı 4 olgunun retrospektif değerlendirilmesini içermektedir. Bu değerlendirme yanında bu tip tümörlerin tedavisindeki gelişmeleri ve çelişkileri tarihsel sırası içinde vurgulamak istiyoruz.