TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
MURAT GÜRKAYNAK, FARUK ZORLU, FADIL H AKYOL, HAYTİ AYTAÇ, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Radyoterapi Ünitesi

Summary

Hodgkin Hastalığı tanısı ile radyoterapi uygulanan, en kısa izlem süresi 24 ay olan 121 olgu arasında mantle tekniği ile ışınlanan 2, total nodal ışınlama uygulanan 1 olguda torakal düzeyde kronik progressif radyasyon myeliti gelişmiştir. Radyoterapi sonrası latent süre 6,7 ve 15 aydır. Kortikosteroid tedavisinin belirgin bir etkisi gözlenmemiştir. 2 olgu nörolojik sekelli olarak 9. yılda hayattadır.