TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
EREN DARENDELİLER, O ALDEMİR, MÜNİR KINAY, MUSA ALTUN, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu çalışma 1974-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'ne başvuran kordoma tanılı 31 olgunun retrospektif değerlendirilmesini içermektedir. % 64.5'u sakrum koksiks'de lokalize olan olgularımızın 5 ve 10 yıllık genel sağkalım değerleri % 23.4 ve % 3'dür. Radyoterapi (RT) sonrası takibi olan (median 38 ay) 27 olgumuzda başvurudaki tümör büyüklüğünün, tümör lokalizasyonunun ve RT dozunun sağkalım üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladığımız yazımızda kordomalarda genel tedavi prensipleri tartışılacaktır.