TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
İBRAHİM ÖZTEK, ERGÜN UÇMAKLI, MUSTAFA AKIN, ZEYNEP N YALÇIN
GATA Haydarpaşa Eğitim Has. Patoloji AD

Summary

Bu çalışmada 1985-1990 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Anabilim Dalına gelen 135 meme kanseri olgusunda tümör kitlelerinin boyutları ölçüldü. Tiplerine göre sınıflandırıldı. Diferansiasyonları belirlendi. Bunların stromalarında görülen iltihabi reaksiyon histokimyasal yönden incelendi ve nekrozla birlikte yoğunluklarına göre derecelendirildi. Aksiller küretaj uygulananlarda metastatik nodul sayısı saptandı. Sonuçta, diferansiasyon, yani grade yükseldikçe iltihabi infiltrasyonun oranı veya şiddetinin, tümör çapının, metastatik lenf nodulu sayısının ve nekrozun derecesinin arttığı görüldü. Bulgulara ait istatistiki değerlendirmede "Yüzdeler Arasındaki Farkın Önemlilik Testi" uygulandı.