TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
PRINCIPLES OF CHEMOTHERAPY IN GASTRIC CANCER AND REPORT OF 10-YEAR RESULTS AT THE MEDICAL ONCOLOGY DEPARTMENT OF CERRAHPAŞA MEDICAL FACULTY
EVİN BÜYÜKÜNAL, SÜLEPLE SERDENGEÇTİ, NEVİN BERKARDA, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA
Cerrahpaşa Tıp Fak .İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji ABD

Summary

Mide kanserinde adjuvan kemoterapi ve metastatik hastalığın sitostatiklerle kontrolunda ilerlemeler gözden geçirilmiş, kemoterapi prensipleri anlatılmış ve CTF İç Hastalıkları Medikal Onkoloji bölümünde 1974-1984 senelerinde takip ve tedavi edilen mide kanserli hastalarda saptanan sonuçlar değerlendirilmiştir.