TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
TISSUE TRACE ELEMENTS IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER
N AYAN, İNCİ AYAN, E BEDER, AHMET NAFİZ KARADENİZ, A OKAN GÜRSEL
Beyoğlu Hastanesi. KBB Kliniği

Summary

Baş-boyun kanserli 50 yetişkin hastanın kanserli doku ve sağlam doku örneklerinde çinko ve bakır konsantrasyonları belirlenmiştir. Kanserli dokularda çinko ortalaması 2.938 mgr/100 mgr, sağlam doku çinko düzeyleri ortalaması ise 2.028 mgr/100 mgr olup aradaki fark çok anlamlı bulunmuştur (p< 0.001). Tümör dokularında bakır ortalaması 1.0002 mgr/100 mgr sağlam dokularda 0.943 lgr /100 mgr olup iki grup arasındaki fark çok anlamlı bulunmuştur. (p<0.001).