TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
NİHAT AYAN, İNCİ AYAN, ESER BEDER, AHMET NAFİZ KARADENİZ, A OKAN GÜRSEL
Beyoğlu Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Kliniği

Summary

Baş-boyun kanserli 60 hastada serum, çinko, bakır, demir düzeyleri incelenmiş, bakır /çinko oranı belirlenmiştir. Çeşitli lokalizasyon ve histopatolojideki kanserli hastalarda serum çinko düzeyi normal, serum bakır düzeyi yüksek, serum demir düzeyi düşük bulunmuştur. Serum bakır / çinko oranı yüksek olup sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.