TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
MULTIPLE DRUG CHEMOTHERAPY + AGGRESSIVE MULTIPLE SURGERY + RADIATION THERAPY IN THE TREATMENT OF ADVANCED NEUROBLASTOMA
İ AYAN, REJİN KEBUDİ, EMİN DARENDELİLER, M KINAY, L AĞAOĞLU, T SALMAN, A ÇELİK, NİJAD BİLGE
İstanbul Üniv.Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji BD

Summary

Yaşları 1.5-13 yıl arasında değişen 3'ü Evre III,5'i Evre IV toplam 8hastada uygulanan vincristine + cisplatin + VM-26 + cyclophosphamid'den oluşan OPEC ve vincristine + cisplatin + epirubicin + VP-16 + DTIC+ cyclophosphamideden oluşan 6 ilaçlı kemoterapi, agresif multiple cerrahi ve regional radyoterapi sonucunda % 75 yanıt (3 CR + 3 PR) sağlanmıştır. 1-17 aylık (median: 12 ay) izleme süresinde uygulanan tedavi ile alınan ilk sonuçlar çok iyi olmakla birlikte uzun süreli saykalım ve hastalıksız sağkalım oranlarını vermek için yeterli süre geçmemiştir. Kemoterapiye bağlı myelosupresyon, kardiotoksisite, nefrotoksisite ve ototoksisite saptanmıştır.