TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
İSMAİL ÖZBAY, GÖKHAN TEPE, NİJAT BİLGE, IŞIK ASLAY, GÖNÜL KEMİKLER, CEM UZAL
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Summary

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde serviks uteri kanserlerinin intrakaviter ışınlaması, uzaktan yönetimli sonradan yüklemeli,.yüksek doz hızlı Co-60 kaynaklı "Curietron-Co-60" ve düşük doz hızlı Cs-137 kaynaklı "Curietron Cs-137" intrakaviter tedavi cihazları ile yapılmaktadır. Bu çalışmada ışınlama yöntemi hakkında bilgi verilerek, bu yönteme göre tedavi edilen hastalardan 20 tanesinin tedavi planlama bilgisayarı ile elde edilen doz dağılımları, riskli komşu organ dozlarıyla birlikte bildirilmektedir. Bu bulguların kaynak verilerle mukayesesi yapılarak, sağlanan sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır.