TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, NİJAT BİLGE, AHMET KİZİR, M TÜTÜN, İSMAİL ÖZBAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Postoperatif göğüs çeperi ışınlama endikasyonu olan hastalarda tedavi alanı içine giren akciğer dokusu kalınlığının tayini veya elektron ışınlamasında enerji seçimi önemlidir. Pratik olarak kullanabilmek amacıyla, bir grup hastada ultrasonografi ile göğüs çeperi kalınlıkları ölçülerek ortalama değerleri bulundu. Basit mastektomi sonrası normal veya zayıf hasta için bu kalınlık 2 cm, obes hasta için 2.9 cm idi. Modifiye radikal mastektomi sonrasında ise normal ve zayıf olanlarda kalınlık ortalama 1.5 cm, obeslerde 2.5 cm olarak ölçüldü. Tedavi planlamasında ultrason ve bilgisayarlı tomografi karşılaştırıldı.