TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
SEMRA DÖLEK, AYLA ÖZVEREN, DİLEK YILMAZBAYHAN, UĞUR HACIHANEFİOĞLU
İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Bu çalışmada, plevra sıvılarında malign mezotelyoma tanısı konan 7 vaka ve selim mezotel hücre proliferasyonu olarak değerlendirilen 20 vaka üzerinde peroksidaz-antiperoksidaz yöntemi ile Epitelyal Membran Antijeni (EMA), Alfa-1 Antitripsin (AAT) ve Alfa-1 Anti kimotripsin (ACT) antikorları uygulandı. Malign mezotelyoma tanısı alan 7 vakadan Anti-EMA ile 3 ü boyanma gösterirken 4 vaka boyanmadı. Selim mezotel hücre proliferasyonu gösteren 20 vakanın sadece 1 i boyandı. Anti-AAT uygulamasında 7 malign mezotelyoma vakasının 1i, proliferasyon vakalarının ise yarısı pozitif boyanma gösterdi. Anti-ACT ile ise malign mezotelyoma vakalarının 1'i, proliferasyon vakalarının ise 6 sı pozitif sonuç verdi. Bu antikorların plevra sıvılarında bazen oldukça büyük sorunlar yaratan malign mezotel hücreleri ve reaktif mezotel hücrelerini ayırmadaki yarar tartışıldı ve bulgular literatür sonuçlan ile karşılaştırıldı.