TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
AHMET ÖBER, ŞABAN ÇAKIR, ALPARSALAN MAYADAĞLI, SAİT OKAN, REHA UZEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

1978-1986 yılları içinde tedavi edilen 57 astrositom Grad I ve II olgusu incelenmiştir. 9 olguda (% 16) tümör total olarak çıkartılmıştır. 13'ü grade I, 44'ü grad II'dir. Kobalt-60 aygıtı, 9 ve 18 MV x ışınları ile tüm beyin günlük 1.8-2 Gy. tümör dozu verilerek 50 Gy.e kadar ışınlanmış, daha sonra küçük alanlarla 60-64 Gy.e çıkılmıştır. Yaşayan hastalarda en kısa takip 12 aydır. Olguların % 25'inde tedaviye cevap alınmıştır. Sağ kalım oranları 1 yıl için % 86, 5 yıl için % 69'dur.Total tümör rezeksiyonu yapılan, radyoterapi için başvuruda nörolojik semptomu olmayan veya radyoterapi ile nörolojik semptomlarında düzelme görülen olguların diğerlerine göre daha uzun yaşadıkları görülmüştür.