TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
AHMET N KARADENİZ, OSMAN ALDEMİR, NİJAT BİLGE
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi BD

Summary

Juvenil anjiofibromalı 16 yaşındaki bir erkek olgu kemoterapi sonrası tümörün progresyon göstermesi nedeni ile şua tedavisi için İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalına gönderilmiştir. Nazofarenksten orijin aldığı düşünülen anjiofibromanın unilateral paranazal sinüslere yayıldığı ve sol orbita içini doldurarak globu öne ittiği görülmüş, kafa tabanı, kavernöz sinüs, orta kranial fossa ve intra kranial alana yayılması nedeni ile inopere evrede olduğu kabul edilerek Co-60 tedavi ünitesi ile tümör volümüne 5400 cGy/27 fraksiyon/5.5 haftada ışın dozu uygulanmıştır. Radyoterapi bitiminden sonra çekilen CT-Scan grafilerinde tümörün ancak yedinci ayda komplet regresyon gösterdiği izlenmiştir.Olgumuz halen 33aydır nükssüz olup tümör komplet remisyondadır. Çalışmamızda tümörün radyoterapiden evvel ve sonraki CT-Scan filmleri sunulmaktadır.