TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
TUMORS OF THE CEREBELLUM AND FOURTH VENTRICLE: CORRELATION OF THE COMPUTED TOMOGRAPHIC FEATURES WITH TUMOR HISTOLOGY
K KANBEROĞLU, L ALPARSLAN, G ÖĞÜT, C IŞLAK, O ÇOKYÜKSEL
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Radyodiagnostik AD

Summary

Bu çalışmamızda posterior fossa tümörü tanısıyla ameliyat olmuş ve biopsi sonuçları alınmış 46 olgunun preoperatif BT incelemelerini değerlendirdik. Çalışmamıza serebellopontin köşe ve beyin sapı kitlelerini dahil etmedik. BT bulguları ile tümör histolojisi arasındaki ilişkileri değerlendirdik ve BT ile spesifik tanı koymamıza yardımcı olabilecek kriterleri tesbit etmeye çalıştık.