TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
J J MAZERON, E HADDAD, J MPAVLOVİTCH, D CHOPİN, C C ABBOU, J AUVERT, J P LE BOURGEOİS, B PİERQUİN
Hopital Henri Mo'ndor, 51 avenue du Marechal ele Latlre de Tassigny, 94010 Creteil, France

Summary

Bu çalışmada mesane karsinomlarında uyguladığımız düşük doz preoperatif eksternal radyoterapi + eksternal iliak lenf nodu diseksiyonu +parsiyel sistektomi ve iridyum-192 implantı ile tedavi edilenlerde tedavi tekniği ve tedavi sonuçları sunulmaktadır. 1971-1985 yılları arasında 55 hastaya yukarıdaki protokole göre tedavi uygulanmış, beş yıllık hastalıksız sağkalım oranı % 65 bulunmuştur (26/31 T1, 11/20 T2, 1/4 T3). Onüç olguda ise (13/85) lokal nüks gelişmiştir (10/43 T1, 2/30 T2, 0/5 T3, 1/7 TX). Yalnız dokuz olguda mesane fonksiyonları korunamamıştır. Sonucun başarılı olmasında hasta seçimin iyi yapılması gerekmektedir. Uyguladığımız tekniğe göre T1, T2, T3'a evreli mesane tümörlerinde tümör boyutunun 5 cm'den fazla olmaması, tümörün mesane boynunu invaze etmemesi ve unifokal orijinli yada plurifokal olsa bile birbirine yaklaşık olması gerekmektedir.