TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
E BALIK, S ÇETİNKURŞUN, C TANELİ, MÜGE TUNÇYÜREK
Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD

Summary

Çocuklarda kolon adenokarsinomaları çok seyrektir. Kliniğimizde yatırılarak tedavi edilmeye çalışılan kolon adenokarsinomalı 13 yaşında iki olgu sunulmuştur.Birinci olgu akut intestinal obstrüksiyonla kliniğimize başvurmuş sigmoid volvulus ön tanısı konmuş, operasyonda sigmoid kolonda adenokarsinoma (Dukes C2) saptanmıştır. Diğer olguda hidronefroz ve böbrek fonksiyon kaybı nefrolitiyazise bağlanmış, operasyonda sağ böbreği tutan tümörün sigmoid kolon müsinöz adenokarsinomasının metastazı (Dukes C2) olduğu saptanmıştır. Her iki olguda da semptomların akut, intermittan ve nonspesifik olması malignite düşündürmemiştir. Operasyona alındığında tümör metastatik durumda olduğundan tedaviden başarılı sonuç alınamamış, hastalar 6 ve 1.5 ay sonra kaybedilmiştir. Çocuklarda kolon karsinomasının tanıda düşünülmemesi, semptomların genellikle nonspesifik olması, bulguların yanlış değerlendirilmesi tanıda gecikmelere yol açmaktadır. Çocuklarda çoğu hızla gelişip yayılan müsinöz tipte olan adenokarsinomların prognozu bu nedenle kötü olmakta, erken tanı önem kazanmaktadır.