TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
O KADAYIFÇI, N ARIDOĞAN, F T ÖZGÜNEN, T ÇETİN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Summary

Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine kanlı akıntı ve vaginadan dışarı çıkan bir kitle nedeni ile başvuran 17 yaşında evlenmemiş kız, servikal polip tanısı ile yatırıldı ve kitle çıkarıldı. Patoloji laboratuarı olguyu servikal polip olarak rapor etti. 3 ay sonra aynı şikayetlerle başvuran hasta tekrar yatırılıp kitle çıkarıldı.Bu kez histopatolojik tanı sarcoma botryoides olarak rapor edildi. Daha sonra hastaya total radikal histerektomi + BSO yapıldı. Hasta radyoterapi ve kemoterapiyi kabul etmedi. 11 aydır her ay muntazaman kontrole gelen hastada Ekim 1988'e kadar bir nüks görülmedi. Bu olgu bizde, çocukluk devrinin ötesinde bir kadında tüm veriler polip'e uysa bile sarcoma botryoides ayırıcı tanıda daima düşünülmelidir inancını kuvvetlendirdi.