TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
CHOLESTEROL IN ASCITIC FLUIDS AND PLEURAL EFFUSIONS: VALUE AS A TUMOR MARKER
NECDET ÜSKENT, MEHMET DANACI, MUSTAFA YAYLACI, HAYATİ TOR, TANER SAN
GATA Haydarpaşa Eğt. Hast.Onkoloji AD

Summary

Çeşitli nedenlere bağlı asit ve plevral efüzyon saptanan 42 olguda efüzyon sıvısında sitolojik muayene, laktik dehidrojenaz, kolesterol ve protein ölçümleri yapıldı. Önceden belirlenen kriterlere göre 31 olgu ise eksüda-transüda ayrımının %11 hata payı ile yapılabildiği, buna karşın kolesterol düzeyleriin ölçümleri ile olgunların %95,2'sinde (hata payı %4,76) eksüdanın belirlenebildiği gözlendi Malign efüzyonlarda kolesterol ortalamasının 102,4 mg/dl, inflamatuvar eksüdalarda 7,7 mg/dl, transüdalarda ise 23,8 mg/dl olduğu tesbit edildi. Malign ve non-malign eksüdaların ayırımında 85 mg/dl eşik değer olarak aldığında (nonmalign eksüdaların üst sınırı) maling efüzyonların %79 doğrulukla belirlenebildiği görüldü. Malign efüzyonların %83'ünde sitolojik muayene malign hücrelerin varlığını gösterdi. Bu bulgular, efüzyonlarda kolesterol ölçümünün malign eksüdayı belirleyebilen ucuz ve duyarlı bir bioşimik göstergeç olduğunu ve sitolojik muayeneye yardımcı, yararlı bir parametre olarak kullanabileceğini gösterdi.