TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
N KONUK, D DİNÇEL, FİKRİ İÇLİ
A.Ü.İbn-i Sina Hast. Hematoloji BD

Summary

61 ileri evre ve nüks etmiş baş-boyun kanseri olgusunda uygulanan Cisplatin + 5-FU (C-5 FU) ile Cisplatin + Bleomycine + Methotrexate (C-B-M) kombinasyonları ile elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Hastalardan 36'sından C-5 FU, 25'inde C-B-M kombinasyonu uygulandı. Tam remisyon (TR) oranı C-5 FU grubunda % 2,7, C-B-M grubunda %8 ve parsiyel remisyon (PR) oranları ise sırasıyla % 22,2 ve % 20,0'dır, TR + PR oranları da % 25,0 ile % 28,0 olup, yanıt oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcut değildir. Cisplatinum + 5-FU kombinasyonu akciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda tercih edilebilir. Cisplatinum + Bleomycine + Methotrexate kombinasyonu için de ayaktan uygulanabilirliği bir tercih sebebi olabilir.