TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, NİJAD BİLGE, AHMET KİZİR, ERKAN TOPUZ, NAKİYE ÖZTÜRK
İst. Üniversitesi Onkoloji Enst.

Summary

1970-1981 yılları arasında İst. Üniversitesi İst.Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'na başvuran 969 meme karsinomu olgusu klinik, cerrahi ve histopatolojik özelliklerine göre değerlendirildi. Bulgularımız literatür verileri ile karşılaştırıldı. Bu değerlendirmenin hastalığın klinik gidişine ve gelişimine katkısı üzerinde duruldu.